Archief voor soprano’s

7 Words

Posted in varia with tags , , , on februari 14, 2009 by sezaar

Er waren de laatste weken veel zaken waaraan iemand met iet of wat kritische zin zich kon ergeren en storen. Of het nu om Holocaust-ontkennende bisschoppen ging, misnoegde aandeelhouders, gekken met messen, de humor van Bart De Wever, een buitengesloten Wilders of het ethisch reveil van Carl Decaluwé steevast viel één zaak op: niemand toonde ook maar een greintje begrip voor de andere.

hat-im-not-opiniionated-just-right-766328Niemand was bereid om het standpunt even van de andere kant te zien of zich te informeren naar de beweegredenen van een paus die een adder aan de borst koestert in de hoop een verscheurde kerk te herstellen. Niemand durfde luidop te zeggen dat tegenstanders van karikaturale humor ook een punt hadden of dat nog maar eens puberaal scoren met seks vooral getuigt van gebrek aan zelfkritiek. Niemand die wilde erkennen dat ideologieën en overtuigingen die zich bij de minste tegenstem bedreigd voelen, in essentie reuzen op lemen voeten zijn, die niet eens in hun eigen kracht geloven.

western-wall08Maar ik had noch heb er zin om er ellenlange posts op mijn eigen klaagmuur over te schrijven. Wie echt gruwt van de wereld heeft stricto senso twee keuzes: deze in zijn geheel vernietigen of er zelf uitstappen.

Vooralsnog is geen van beide een optie en vormde stilzwijgend en teruggetrokken leven in een kluizenaarschap het beste alternatief. Maar het gevoel van de laatste weken wordt treffend weergegeven door dit (link hieronder) knap staaltje editing, de man verzamelde alle vloeken en krachttermen uit The Soprano’s en plakte ze aan elkaar. Net geen dertig minuten lang hoort u alleen maar, fuck, motherfucker, cunt en aanverwanten. Het heeft iets bezwerends maar als u de reeks nog niet gezien heeft, bekijkt u de beelden beter niet.

the sopranos, uncensored. from victor solomon on Vimeo.

Advertenties