Archive for the Zonder categorie Category

Next in line

Posted in Zonder categorie on oktober 25, 2010 by sezaar

Excuses voor de windstilte maar wij wachten nog steeds op een telefoontje van het paleis om als Koninklijke Potsenmaker aan te treden om de crisis te helpen ontmijnen.

 

ducit amor patriae

Advertenties

Wayfaring stranger

Posted in Zonder categorie on juli 18, 2010 by sezaar

Het is een traditional die door meerdere goden gebracht is, maar deze pure versie hoor ik nog het liefst, deze week zelfs nog net dat ietsje meer.

I’m still here

Posted in Zonder categorie with tags on maart 29, 2009 by sezaar

Verbazingwekkend hoe snel het idee voor een post over een ergernis verdwijnt als je met andere dingen bezig bent. Helaas dus geen mening over euthanasie, condooms in Afrika of vrouwen die minder betaald krijgen. Hopelijk doet onze blogroll het beter.

The truth hurts

Posted in Zonder categorie on maart 25, 2009 by sezaar

235179966_b21ce1244bPaus Benedictus XVI pleit in Afrika voor de gelijkheid van man en vrouw.

Michael Freilich van Joods Actueel is voor de oprichting van een Palestijnse staat.

Tom Lanoye onderschrijft het standpunt dat Hamas geen terroristische beweging is. De Izz al-Din al-Qassam Brigade ofte militaire tak van Hamas stelt duidelijk dat het een theocratisch regime wenst.

Het ene nieuwsfeit krijgt wat meer aandacht dan het andere.

What a wonderful world

Posted in Zonder categorie with tags , , , on januari 5, 2009 by sezaar

De laatste tijd is het hier over alles gegaan behalve waar het werkelijk om gaat, zijnde muziek. Ik ben er nog altijd niet toe gekomen om mijn top 20 van 2008 te becommentariëren en ook die andere muziekartikels laten op zich wachten. In afwachting een nummer dat ik via een jonge vriendin leren kennen heb. Enfin, het nummer kent u maar de uitvoering misschien niet. De clip is apart, net als het nummer.

De uitvoerder is de in 1997 overleden Israel Kamakawiwo’ole, een man die droog aan de haak 340 kilo woog en op 20 mei 50 jaar geworden zou zijn. Laat het u een beetje verwarmen in deze koude dagen.

Letter To The Censors

Posted in Zonder categorie with tags , , , , on november 6, 2008 by sezaar

Stel dat u morgen op het werk in het bedrijfsblad, nieuwsbrief of op het prikbord een fotomontage van uzelf een collega ziet waarbij u bepaalde seksuele handelingen pleegt, zal u er dan eens smakelijk om lachen, vragen het te verwijderen of een klacht wegens pesten op het werk indienen (en gehoord worden)? En als het een collega overkomt, zult u er dan begrip voor opbrengen wanneer hij of zij hierom kwaad wordt of zult u vinden dat h/zij een zuurpruim is? Beeld u nu ook in dat een van beide een ondergeschikte is van de andere en dat er al langer geruchten de ronde gaan als zouden ze een relatie hebben, hoewel ze beiden getrouwd zijn. Is het nu nog grappig of toch eerder smakeloos en onnodig kwetsend?

88850En toch zijn er genoeg Vlamingen die vinden dat het moet kunnen, en dat het zelfs “censuur” is wanneer iemand stelt dat die beruchte fotomontage verwijderd moet worden. Uiteraard hebben we het hier over de beruchte Humorel en de manier waarop het magazine en zijn aanhangers zich momenteel in een slachtofferrol plaatsen zonder oog te hebben voor de tegenpartij.  Of de montage al dan niet smaakvol is dan wel geslaagde satire is hier van geen belang. De vraag waar het om gaat, is in hoeverre iemand het recht heeft zich tegen dergelijke spot te beschermen en stappen te ondernemen.

Persvrijheid is een mooi goed maar dat is de bescherming van de persoonlijke integriteit en menselijke waardigheid ook. Eigenlijk moet men de vraag durven stellen en beantwoorden of iemand die het mikpunt van spot en satire is ook het recht heeft hiertegen te ageren. (*) Is het recht om te beledigen dan werkelijk absoluut?  Heeft men geen gevoel voor humor wanneer men met de prent in kwestie niet kan lachen? Moet men alles ondergaan onder het mom dat het maar om te lachen is? Wie met woorden als satire en censuur goochelt, moet sterk in zijn schoenen staan en weten waarover het gaat.

censuurGewoon wat beladen termen gebruiken (**) volstaat niet om het gelijk te halen en dat is wat er alvast in het openbaar gebeurt in dit debat. Goedkope insinuaties en een sluipende karaktermoord door een blad dat sowieso een spreekgestoelte en een groep gretige volgelingen heeft, getuigen niet van een volwassen aanpak noch van een rebelse en tegendraadse geest die tegen een stootje kan. Wie de stoute jongen van de klas wil zijn, moet ook aanvaarden dat hij een tik op de vingers kan krijgen. Humo wil wel het stoute jongetje zijn maar roept nu luidkeels dat de straf niet eerlijk is en dat “het maar om te lachen was”. Van een magazine dat er al zolang prat op gaat tegen de stroom in te varen, had ik meer verwacht dan nauwelijks verholen financiële argumenten.

En wat de huidige zelfverklaarde verdedigers van humor, satire en vrijheid van meningsuiting betreft, stel ik voor dat ze een koddige montage maken van enkele van hun vrienden, bij voorkeur van die waarbij de relatie wat problemen kent. Naar alle waarschijnlijkheid zullen hun vrienden er wel de humor van in zien.

(*) Ik spreek me niet uit over manier waarop Koekelberg en Ricour gehandeld hebben noch of zij in deze te rigide maatregelen genomen hebben. Voor mijn betoog is dit niet voldoende relevant, hoezeer ook bij hun handelen vraagtekens gesteld mogen worden.

(**) Het volstaat om terug te denken aan het debat rond de Deense cartoons of de rechtszaak tegen het toenmalig Vlaams Belang om te beseffen hoe snel termen gebruikt en misbruikt worden door de benadeelde partij.

President of what?

Posted in Zonder categorie with tags , , on november 5, 2008 by sezaar

De hoera-stemming rond de verkiezing van de Amerikaanse president heeft zelfs in Europa ongekende hoogten bereikt nu Barack Obama verkozen is. En hoewel het alvast veelbelovend is dat Amerika klaar blijkt te zijn voor een gekleurde president (wie van ons had dat gedacht), blijft de vraag waarom we zo juichen?

obamaDemocraten zijn naar Europese normen nog steeds rechts en conservatief, bovendien is me niet helemaal duidelijk waarvoor Obama staat. Wie van zijn Europese aanhangers kent zijn programma echt? In hoeverre is de pro-Obamasfeer niet evenzeer ingegeven door een anti-Bushgevoel waarvan McCain mee de gevolgen moet dragen? Waar stond McCain eigenlijk voor?

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat iedereen juicht omdat het zo hoort en dat geen van hen vijf concrete punten zal kunnen geven waarop Obama verschilt van McCain. Maar eigenlijk verbaast het me niet, daar het merendeel van de Vlaamse bevolking (inclusief hoogopgeleiden) nauwelijks weet waar de Vlaamse partijen voor staan.

Ik geloof dat de wereld beter gebaat is met Obama als president van de Verenigde Staten maar ik geef grif toe dat ik het niet kan beargumenteren. Ik ga dus ook niet juichen om tegenover mijn omgeving te kunnen bewijzen dat ik een goed mens ben.