Archive for the varia Category

7 Words

Posted in varia with tags , , , on februari 14, 2009 by sezaar

Er waren de laatste weken veel zaken waaraan iemand met iet of wat kritische zin zich kon ergeren en storen. Of het nu om Holocaust-ontkennende bisschoppen ging, misnoegde aandeelhouders, gekken met messen, de humor van Bart De Wever, een buitengesloten Wilders of het ethisch reveil van Carl Decaluwé steevast viel één zaak op: niemand toonde ook maar een greintje begrip voor de andere.

hat-im-not-opiniionated-just-right-766328Niemand was bereid om het standpunt even van de andere kant te zien of zich te informeren naar de beweegredenen van een paus die een adder aan de borst koestert in de hoop een verscheurde kerk te herstellen. Niemand durfde luidop te zeggen dat tegenstanders van karikaturale humor ook een punt hadden of dat nog maar eens puberaal scoren met seks vooral getuigt van gebrek aan zelfkritiek. Niemand die wilde erkennen dat ideologieën en overtuigingen die zich bij de minste tegenstem bedreigd voelen, in essentie reuzen op lemen voeten zijn, die niet eens in hun eigen kracht geloven.

western-wall08Maar ik had noch heb er zin om er ellenlange posts op mijn eigen klaagmuur over te schrijven. Wie echt gruwt van de wereld heeft stricto senso twee keuzes: deze in zijn geheel vernietigen of er zelf uitstappen.

Vooralsnog is geen van beide een optie en vormde stilzwijgend en teruggetrokken leven in een kluizenaarschap het beste alternatief. Maar het gevoel van de laatste weken wordt treffend weergegeven door dit (link hieronder) knap staaltje editing, de man verzamelde alle vloeken en krachttermen uit The Soprano’s en plakte ze aan elkaar. Net geen dertig minuten lang hoort u alleen maar, fuck, motherfucker, cunt en aanverwanten. Het heeft iets bezwerends maar als u de reeks nog niet gezien heeft, bekijkt u de beelden beter niet.

the sopranos, uncensored. from victor solomon on Vimeo.

Advertenties

Flight Of Icarus

Posted in varia with tags , , on december 21, 2008 by sezaar

Leterme I was onder een slecht gesternte geboren en ging daarna steeds verder bergaf. B-H-V; het kartel dat barstte, de kredietcrisis en nu dit: een mogelijke schending van het principe van de scheiding der machten.

letermeSommige zullen beweren dat Leterme erin geluisd is, anderen dat hij zo megalomaan geworden is dat hij gelooft dat hij werkelijk boven de wet staat maar het is niet aan de burger om op basis van tendentieuze krantenkoppen (wie gelooft de media nog?) om nu al een oordeel te vellen, daar zijn commissies beter voor geschikt.

Het meest schrijnende aan deze hele zaak is niet eens de vraag of er al dan niet een ongeoorloofde  ingreep was, maar de manier waarop deze politieke generatie reageerde. De Franstaligen zwegen in alle talen terwijl in Vlaanderen de ene bloed rook en de andere zich met de moed der wanhoop aan een strohalm vastklampte. Leterme bijvoorbeeld lijkt steeds meer een solipsist te zijn die totaal geen band met de werkelijkheid heeft terwijl zijn rechterhand Vandeurzen de mentale weerbaarheid van een kind heeft.

Het Laatste Nieuws tekende dit weekend op dat deze laatste in tranen naar large_276922zijn moeder belde en zei “Mama, ik heb niets misdaan.” Volgens diezelfde krant zou hij eerder al eens in tranen zijn uitgebarsten bij de kop “Wie gelooft die mensen nog?” waaronder een foto van hem en Leterme afgedrukt stond. Etienne Schouppe zou zowaar aangeslagen zijn door de manier waarop Vandeurzen aangepakt werd.

Het zijn schrijnende beelden en verhalen tot men beseft dat we hier wel degelijk spreken over de bestuurders van een land, mensen met macht van wie verwacht wordt dat ze in staat zijn om te gaan met crisissituaties in plaats van zichzelf op te sluiten in een eigen denkpatroon of te grienen als een klein kind. Etienne Davignon werd door de Fortis-aandeelhouders aan de kant gezet en uitgefloten maar behield zijn waardigheid. Wie zichzelf een bepaalde positie aanmatigt, moet ook met de negatieve aspecten durven en kunnen omgaan, zoniet is hij of zij doodeenvoudig ongeschikt.

icarus22ejpgUiteraard is het niet netjes om op de man te spelen of een zwakheid af te straffen maar is het niet ironisch dat het net enkele CD&V-kopstukken zijn die geen raad weten met hun statuut als kop van jut? Is dit niet dezelfde  CD&V-ploeg die geen kans onbenut liet om de Paarse regering af te kraken en te beschuldigen van onder meer café-praat? Is dit niet dezelfde Etienne Schouppe die het presteerde om als toenmalig hoofd van de Belgische Spoorwegen pendelaars (de facto zijn klanten) in een uitzending van De Zevende Dag schaamteloos te schofferen en af te schilderen als kleinzerige kankeraars? Is dit niet dezelfde partij die gekend staat om zijn vadermoord en zijn voorzitter (Johan Van Hecke) tot een vaandelvlucht dwong omdat hij wou scheiden?

Het lijkt wel alsof de CD&V nu het een koekje van eigen deeg krijgt opeens hoodwinked_jester1aan een collectieve amnesie lijdt. Zijn gedrag in het verleden was verre van netjes. Dat rechtvaardigt uiteraard geen lynchpartijen maar de manier waarop verschillende hoofdrolspelers op dit alles reageren zet vooral kanttekeningen bij hun capaciteiten en bij de huidige politieke kaste tout court. Had niemand dit niet al lang zien aankomen? Wou niemand ingrijpen in de hoop dat Leterme zichzelf vroeg of laat zou wurgen? Werd hier een cynisch machtsspel gespeeld waarbij de Belgische burger als collateral damage kon dienen?

Politiek lijkt steeds meer gênante parodie op een schaakspel te worden. Partijen hebben altijd al spelletjes gespeeld en de waarheid naar eigen goeddunken geïnterpreteerd maar politici waren ook intelligente geesten die ten volle de inzet ervan snapten. Wat we de laatste maanden gezien hebben, was niet meer dan een narrenspel met kolderfiguren die zichzelf geen houding wisten te geven en krampachtig vasthielden aan hun uitgeholde rol.

NB: Dit is niet bedoeld als een anti-politieke post, ik ben van mening dat er in de verschillende partijen en zelfs de federale regering nog steeds capabele politici zitten. Ook over de schuldvraag op zich wens ik me niet uit te spreken alleen kan niemand nog ontkennen dat deze vaudeville al lang niet meer grappig is.

Nine to five

Posted in varia on december 6, 2008 by sezaar

Onze favoriete blogs lijken wel spookstadjes geworden. Is iedereen in slaap gevallen?

Hier is de stilte te wijten aan het schrijfwerk voor goddeau, zo bespreken we elke Etoiles Polaires Montréal-avond.

12424

Dra komen hier nieuwe schrijfsels voor de enkeling die daar op wachten zou. Staan onder andere in de wachtlijst: oude bluesbesjes; castraten; tegenspoed en muziek; cynische filosofen en comics van Alan Moore.

Letter to my girlfriend

Posted in varia with tags , , , on november 20, 2008 by sezaar

Dat er bij het Vlaams Belang, net als in de andere politieke partijen, enkele stinkende putten zijn die de partij en de betrokkenen graag gesloten hadden, is te verwachten. Dat journalisten de deksels hiervan lichten, is niet meer dan hun taak. Maar is het ook hun plicht om zaken uit de persoonlijke levenssfeer te lichten? Hebben wij een boodschap aan de al dan niet reële liefdesverhouding tussen Frank Van Hecke en Marie-Rose Morel? Meer nog, hoeven wij die correspondentie te lezen?

sioevanheckeopgrondDe man ligt me niet en zijn overtuigingen nog minder maar dat betekent niet dat zijn rechten met de voeten getreden moeten worden. Waarom heeft Knack zich verlaagd tot een dergelijke faux-pas? Hoe kan het blad pretenderen een kwaliteitsblad te zijn wanneer het zulke platvloerse artikels schrijft? Waarin zit nu het verschil met roddelblaadjes genre Dag Allemaal? Zullen we elke week nieuwe onthullingen te lezen krijgen? Komen ook andere partijleden en gedupeerden aan bod? Zijn we zo radeloos dat we politieke tegenstanders moeten aanvallen op hun privé-leven? En vooral, ben ik de enige die gelooft dat onze zogenaamde kwaliteitsmedia steeds verder afglijdt richting riool?

Emperor Penguin

Posted in varia with tags , , , , , on oktober 27, 2008 by sezaar

Een tijd geleden struikelde in Humo nog eens over deze foto van Herman Selleslags:

Alfred David, beter bekend als (Monsieur) Pingouin. De man (°4 mei 1933) verloor zin eerste vrouw en vijf kinderen vermeldt het artikel. In de jaren zestig kreeg hij als taxichauffeur een pinguïn cadeau van een klant die hem ook zo noemde vanwege zijn mankende stap. Het was het begin van een verzameling die tenslotte zou resulteren in 3850 stuks pinguïngerelateerde prullaria en twee pinguïnpakken die hij zelf geregeld aantrok. Zijn tweede vrouw liet hem vanwege die vreemde hobby in de steek, ook de pinguïns zelf diende hij tenslotte van de hand te doen (hij gaf ze weg aan een tombola). Toch vindt hij het niet jammer want in zijn hoofd zitten alle dieren er nog steeds, zelfs al zijn ze er fysiek niet meer.

Op youtube en andere filmsites is dit filmpje van hem te vinden:

Het is uiteraard lachen, gieren en brullen met die gekke man in zijn ridicule pakje, vooral met die oerburgerlijke achtergrond. De commentaren die steevast van het filmpje vergezeld gaan, liegen er niet om en toch ontroert het me. Niet omdat de man niemand kwaad doet of omdat zijn gekte onschuldig zou zijn, maar omdat het eerlijk is. Ik maal geen seconde om zijn verzameling maar de puurheid waarmee hij spreekt, mag en kan geen cynisme of sarcasme ontlokken. Een monkellach is misplaatst want het legt het eigen falen bloot, de eigen angst om uit de boot te vallen of anders te zijn.

Alfred David stelt zich kwetsbaar en naakt op en dat maakt hem sterk. Zijn oprechtheid dwingt respect af en de hoop dat er anderen, al dan niet in dierenpak, zoals hem zijn. Mensen die een eigen weg gebaand hebben in dit leven zonder daarvoor aan anderen afbreuk te moeten doen, die aantonen dat misantropie niet absoluut hoeft te zijn, dat er ook anderen zijn, die het waard zijn gered te worden. Ik geloof niet in reïncarnatie noch in een leven na de dood. En toch zal ik na het overlijden van Monsieur Pingouin naar de Antwerpse Zoo gaan en bij het bassin voor de pinguïns “Alfred” roepen, en een enkele seconde zal ik oprecht geloven dat hij de pinguïn is die me tegemoet komt.

The teddy bear’s picnic

Posted in varia with tags , , , , on oktober 10, 2008 by sezaar

In afwachting van een ernstige post over filosofie, muziek of literatuur (er staat een pak in de steigers), even dit verfrissende nieuws dat ik op een ander blog vond.

Bekijk de positie van Winnie The Pooh in de eerste foto:

Let nu eens op “de handleiding”:

Ben ik de enige die een grijns niet kan onderdrukken en zich ondertussen vragen stelt over de onschuld van de kinderziel?