Archief voor april, 2009

On the street

Posted in muziek on april 26, 2009 by sezaar

Sesamstraat ligt onder vuur, maar dit clipje deed me meermaals grijnzen. Soms staan er op youtube ook toffe dingen.

Advertenties

Flyentology

Posted in varia on april 23, 2009 by sezaar

Heeft u zich de laatste dagen en weken ook zo geërgerd aan de uitspraak van de paus dat condooms het AIDS-probleem niet oplossen kan en applaudisseerde u mee toen onze vertegenwoordigers hier zo waar een resolutie over uitwerkten en de paus net niet beschuldigden van misdaden tegen de menselijkheid? Ja, goed zo want u hebt zich net in de luren laten leggen door media en uw eigen vooroordelen…

pope-benedict-condoms-not-the-answer1Paus Benedictis XVI is geen sympathieke man en hetzelfde kan gezegd worden van zijn clubje. Wie kan nu condooms verbieden en zo miljoenen Afrikanen*  in het verderf storten? Iedereen weet immers dat de Afrikanen elk woord van de paus klakkeloos volgen en dus geen condooms gebruiken omdat Rome het zegt. Gek genoeg lijken diezelfde devote volgelingen de katholieke leer niet te volgen wanneer die voorhuwelijkse seks verbiedt alsook promiscuïteit. Twee zaken die vooralsnog de verspreiding van AIDS mee in de hand helpen.

Het “verbod van de paus”  is een schaamlapje waarachter men zich verbergen kan terwijl men de andere richtlijnen naast zich neerlegt. Moet men een ethisch stelsel verwijten dat het misbruikt wordt of is het hij die het stelsel misbruikt die de schuld draagt? Is Stalin verantwoordelijk voor de Goelags of was het dan toch het communisme zelf dat als ideologie eenieder van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ontheft.

Wie nauwgezet de katholieke seksuele moraal volgt, heeft weinig kans op condom_dressAIDS-besmetting alleen klinkt het fijner om te zeggen dat die seksuele moraal maar aangepast moet worden, bij voorkeur door mensen die zich sowieso niets van die moraal aangelegen laten, de vrijzinnigen voorop. De katholieke seksuele moraal is wereldvreemd en voor velen achterhaald maar ze blijft intern logisch. Beweren dat de paus zijn volgelingen de dood injaagt, is doelbewust elementen negeren en de persoonlijke verantwoordelijkheid ontkennen.

Maar dat is niet eens het meest bedroevende in dit hele verhaal. De paus heeft namelijk iets heel anders gezegd:

“I would say that this problem of AIDS cannot be overcome with advertising slogans. If the soul is lacking, if Africans do not help one another, the scourge cannot be resolved by distributing condoms; quite the contrary, we risk worsening the problem. The solution can only come through a twofold commitment: firstly, the humanization of sexuality, in other words a spiritual and human renewal bringing a new way of behaving towards one another; and secondly, true friendship, above all with those who are suffering, a readiness—even through personal sacrifice—to be present with those who suffer. And these are the factors that help and bring visible progress.”

Ik lees hier vooralsnog geen (expliciet) verbod op condooms in, zelfs niet met alle kwade wil ter wereld. Bovendien is het  leuk om weten dat in 2004 een honderdvijftigtal aids-experts ongeveer net hetzelfde verklaarden en dat toonaangevende wetenschappelijke vakbladen stelden dat de vaak grootschalige en agressieve campagnes voor condoomgebruik niet hebben geleid tot een vermindering of vertraging van de AIDS-infectie.**

Het AIDS-probleem in Afrika zal niet opgelost worden door een oude vos de mond te snoeren of ronkende verklaringen af te leggen rond hoe zijn woorden, of liever de interpretatie ervan, schandelijk zijn. Benedictus XVI mag dan wel geen voorstander van condooms zijn, hij lijkt verstandig genoeg te zijn om dat verbod niet expliciet te verkondigen. Alleen is dat verhaal voor de media en de politici niet sappig genoeg. Een beetje overdrijving kan toch geen kwaad, niet?

* Afrika telt ongeveer 20% katholieken, 80%van zijn bevolking hoeft zich dus sowieso niets aan te trekken van wat de paus zegt.

** Aldus onder andere Dr Edward C Green, drecteur van het Aids prevention research projec,  Harvard Centre for Population and Development Studies